ACTIVUM :: LOGO

Pojištění majetku společnosti

Důležité údaje pro zpracování nabídky pojištění majetku společnosti

Osobní informace
Vaše Jméno:
Přímení:
Firma:
Adresa:
E-mail:
Místo pojištění
Adresa:
Obrat společnosti
Celkový roční obrat společnosti
Hodnota majetku
Hodnota nemovitého majetku
Hodnota stavebních úprav v pronajatých prostorách
Zásoby
Zařízení
Skla
tzn. např.:výlohy, dveře, prosklené pult
Další možnosti pojištění uvedeme ve zpracované nabídce základního nejběžnějšího pojištění
A C T I V U M, s.r.o., Psárská 1347/1, 140 00 Praha 4 - Michle, tel/fax: 271 740 650-1