ACTIVUM :: LOGO

Nabídka pojištění

Hlavní náplní naší činnosti je poskytování kompletních služeb v oblasti pojištění.

Základem je dokonalé poznání a posouzení možných rizik hrozících klientům. Následuje vybrání vhodné varianty pojištění a zpracování nabídek pojištění od vhodných pojišťoven pro daný druh pojištění.

V průběhu pojištění poskytujeme našim klientům i veškerý servis spojený se správou pojištění (to jsou například úpravy pojistných smluv dle nově vzniklých potřeb klienta či zajištění likvidace případných pojistných událostí - a to i ze smluv, které klient uzavřel v době, než začal spolupracovat s naší makléřskou společností).

Veškeré výše uvedený běžný servis poskytujeme našim klientům zdarma. Náklady spojené se vznikem a správou pojistných smluv kryje naše společnost z provizí poskytnutých pojišťovnami za zprostředkované obchody. Výjimku tvoří předem domluvené nadstandardní služby pro klienty, které jsou vždy předem písemně dojednány s klientem.

Vybrané druhy pojištění  a rozsah našich poskytovaných služeb

Pojištění podnikatelů, pojištění firmy
Pojištění automobilu
Pojištění rodinných domů a domácností, pojištění bytových domů, pojištění chat a chalup
Životní pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění

A C T I V U M, s.r.o., Psárská 1347/1, 140 00 Praha 4 - Michle, tel/fax: 271 740 650-1