ACTIVUM :: LOGO

Zpracování nabídky pojištění

Havarijní pojištění
Pojištění majetku společnosti
Pojištění rodinného domu
Pojištění domácnosti
Životní pojištění

Zastáváme názor, že pojišťování po internetu není zcela vhodné. Nikdy nemůže zcela postihnout danou rizikovost toho kterého klienta, navíc se domníváme, že k uzavření pojistné smlouvy patří osobní jednání i výklad základních prvků pojistných podmínek, zdůraznění určitých, pro klienta příznivých i méně příznivých, ujednání té které pojišťovny. Přesto všechno jsme pro vás připravili dotazníky se základními údaji pro vypracování jednoduchých nabídek pojištění. Neslibujeme si od těchto návrhů hned uzavření pojistné smlouvy, ale jde nám o základní zorientování našich i potencionálně nových klientů v cenách a problematice pojištění. Výsledkem naší práce by měla být v co nejkratším možném termínu předložená nabídka daného pojištění, zpracovaná v několika variantách pro několik vhodných pojišťoven pro dané či daná rizika s námětem na zamyšlení nad dalším možným doplňkovým pojištěním.

 

A C T I V U M, s.r.o., Psárská 1347/1, 140 00 Praha 4 - Michle, tel/fax: 271 740 650-1