ACTIVUM :: LOGO

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Vážený obchodní partneři,

rádi bychom vás touto cestou seznámili  s povinnostmi, které vyplývají ze zákona a týkají se povinnosti informovat klienta o mimosoudních možnostech řešení sporů.

  • Stížnost na pojistitele či zprostředkovatele lze uplatnit písemně (poštou nebo e-mailem), telefonicky anebo osobně na kterémkoli obchodním místě pojišťovny.
  • Není-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba spokojena se stanoviskem pojistitele ke stížnosti, může stížnost postoupit České národní bance (www.cnb.cz).
  • Mimosoudně lze návrh na rozhodnutí sporu v případě neživotního pojištění podat České obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). V případě životního pojištění  finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz).

A C T I V U M, s.r.o., Psárská 1347/1, 140 00 Praha 4 - Michle, tel/fax: 271 740 650-1