ACTIVUM :: LOGO

Povinné informace dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb.

Povinné informace dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb. plnění povinností podle platných právních předpisů

§ 21, odst. 1, odst. 2 a odst. 5, písm. a)

Pojišťovací zprostředkovatel:

Obchodní firma:

ACTIVUM, s.r.o.

IČ:

25740822

Adresa / sídlo:

Praha 4, Michle, Psárská 1347/1

Jednající osoba:

David Voska, jednatel

Kontaktní telefon:

+420 602 800 888

Kontaktní e-mail:

activum@activum.cz

Odpovědný zástupce právnické osoby:

David Voska

Zápis v OR:

spisová značka C 65968 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání:

zprostředkování pojištění dle zákona o pojišťovnictví

 

Pojišťovací zprostředkovatel vystupuje vůči klientům transparentně a s odbornou péčí. Na žádost klienta sdělí způsob svého odměňování a pojišťovny se kterými je oprávněn sjednávat pojištění.

 

Jménem pojišťovacího zprostředkovatele dle zákona č. 38/2004 Sb. jednají podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, jejichž seznam je uveden na webových stránkách České národní banky (dále jen „ČNB") (viz zde).

 

§21, odst. 5, písm. b)

Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném u ČNB jako pojišťovací makléř (registrační číslo: 014309PM) a pojišťovací agent (registrační číslo: 014432PA).

Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB (viz zde)

 

§21, odst. 5, písm. c)

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

 

§21, odst. 5, písm. d)

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

 

§21, odst. 5, písm. e)

Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele:

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat jednateli společnosti Davidu Voskovi, a to na e-mail: activum@activum.cz či písemně na adresu: na adresu: ACTIVUM, s.r.o., Psárská 1347/1, Praha 4 - Michle, popřípadě na Českou národní banku.

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze řešit podle občanského soudního řádu či mimosoudně prostřednictvím

České obchodní inspekce (smlouvy neživotního pojištění) a Finančního arbitra (smlouvy životního pojištění).

 

§21, odst. 8

Na základě informací poskytnutých klientem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění zaznamená pojišťovací zprostředkovatel požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním prostřednictvím tzv. Záznamu z jednání s klientem.

 

§21, odst. 9

Informace podle § 21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel v Záznamu z jednání s klientem a na nosiči dat, který je pro klienta k dispozici na vyžádání.

 

Povinně zveřejňované dokumenty:

ČNB - osvědčení agent

ČNB - osvědčení makléř

Seznam smluvních pojišťoven (pojišťovací agent)

A C T I V U M, s.r.o., Psárská 1347/1, 140 00 Praha 4 - Michle, tel/fax: 271 740 650-1