ACTIVUM :: LOGO

Povinné informace dle zák.č. 170/2018 Sb-1.12.2018

Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

 

§ 88, odst. 1 a)

Samostatný zprostředkovatel:

Obchodní firma:

ACTIVUM, s.r.o.

IČ:

25740822

Adresa / sídlo:

Praha 4, Michle, Psárská 1347/1

Jednající osoba:

David Voska, jednatel

Kontaktní telefon:

+420 602 800 888

Kontaktní e-mail:

activum@activum.cz

Odpovědný zástupce právnické osoby:

David Voska

Zápis v OR:

spisová značka C 65968 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání:

zprostředkování pojištění dle zákona

 

Jménem samostatného zprostředkovatele jednají se zákazníkem přímo: pracovníci, jejichž jméno je uvedeno v Záznamu z jednání a taktéž vázaní zástupci, jejichž seznam je uveden na webových stránkách České národní banky (dále jen „ČNB") (viz zde).

 

§ 88, odst. 1 b)

Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB. Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB (viz zde).

 

§ 88, odst. 1 c) d)

Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků:

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat jednateli společnosti Davidu Voskovi, a to na e-mail: activum@activum.cz či písemně na adresu: ACTIVUM, s.r.o., Psárská 1347/1, Praha 4 - Michle, popřípadě na Českou národní banku.

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze řešit podle občanského soudního řádu či mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (smlouvy neživotního pojištění) a Finančního arbitra (smlouvy životního pojištění).

 

§ 88, odst. 1 e)

Pojišťovny, pro které jsme oprávněni zprostředkovávat pojištění, jsou uvedeny na webových stránkách zde.

 

§ 88, odst. 1 f)

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

 

§ 88, odst. 1 g)

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

 

§ 88, odst. 1 h)

Na žádost zákazníka samostatný zprostředkovatel, nebo vázaný zástupce sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.

 

§ 88, odst. 1 i)

Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce je odměňován samostatným zprostředkovatelem.

 

§ 88, odst. 1 j)

Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.

A C T I V U M, s.r.o., Psárská 1347/1, 140 00 Praha 4 - Michle, tel/fax: 271 740 650-1